Повідомляємо споживачів про можливу зміну ціни за одиницю товару на 9,99% з 01.07.2022 року

Головна Новини Повідомляємо споживачів про можливу зміну ціни за одиницю товару на 9,99% з 01.07.2022 року

Повідомляємо споживачів про можливу зміну ціни за одиницю товару на 9,99% з 01.07.2022 року

Шановні споживачі електричної енергії!

Наразі, повідомляємо Вас, що у липні 2022 року відбуватиметься коливання ціни електричної енергії за 1 кВт/год на ринку «на добу на перед» у бік збільшення з дати укладання договору/внесення останніх змін до Договору.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (редакція на дату укладання договору) істотні умови договору про закупівлю можуть бути змінені у випадках, зокрема:

  • збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, – не частіше, ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, газу та електричної енергії.

Наголошуємо, що нами буде надане відповідне підтвердження коливання ціни за одиницю електричної енергії, яке надає уповноважений орган, установа чи організація, в тому числі Торгово-Промислова Палата України або її територіальними підрозділами, у вигляді – Цінової довідки (додаток до даного повідомлення).

Відповідно до п. 2 ст. 11 ЗУ «Про торгово-промислові палати в Україні» методичні та експертні документи, видані Торгово-промисловими палатами в межах їх повноважень, є обов’язковими для застосування на всій території України.

У зв’язку з цим, та відповідно до вимог Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. № 312, Закону України «Про ринок електричної енергії» та умов укладених договорів,

               повідомляємо споживачів про можливу зміну ціни за одиницю товару на 9,99% з 01.07.2022 року.

Окрім того, зазначаємо, що положеннями ст.652 Цивільного кодексу України передбачено у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов’язання. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах. Якщо сторони не досягли згоди щодо приведення договору у відповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо його розірвання, договір може бути розірваний, а з підстав, встановлених частиною четвертою цієї статті, – змінений за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов:

1) в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане;

2) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися;

3) виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору;

4) із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.

Одночасно повідомляємо про право споживача розірвати договір. Також роз’яснюємо, що відповідно до п.3.2.4. Правил роздрібного ринку електричної енергії, договір вважається:

1) достроково розірваним (без штрафних санкцій) за ініціативою споживача – у разі надання електропостачальнику письмової заяви споживача про незгоду/неприйняття змін протягом 5 робочих днів з дня цього повідомлення;

2) зміненим на запропонованих електропостачальником умовах – якщо споживач не надав електропостачальнику письмову заяву про незгоду/неприйняття змін протягом 5 робочих днів з дня цього повідомлення.