Газ

RESOURCEGROUP є одним із стабільних, що динамічно розвиваються перспективних постачальників на оптових ринках природного газу та скрапленого вуглеводневого газу в Україні, країнах СНД і Європи.

Продукція, що поставляється відповідає всім вимогам державних та міжнародних стандартів, що підтверджується сертифікатами відповідності і якості.

RESOURCEGROUP здійснює трейдингові операції в енергетичній сфері і пропонує побудову довгострокових, довірчих відносин з партнерами компанії.

Загальні умови постачання:

 • Правові засади функціонування ринку природного газу України визначає Закон України «Про ринок природного газу». Взаємовідносини між постачальником та споживачем регулюються «Правилами постачання природного газу» (далі – Правила) та договору постачання природного газу.
 • Для отримання послуги постачання природного газу, споживач має укласти договір з Оператором ГРМ (якщо його об’єкт приєднаний до газорозподільної системи) чи оператором ГТС.
 • Постачання природного газу здійснюється на підставі договору постачання за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених Законом України «Про ринок природного газу».
 • Постачання природного газу споживачу здійснюється на підставі договору постачання природного газу між постачальником та споживачем, який укладається відповідно до вимог Правил.
 • Відсутність у споживача простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником (за його наявності), що має підтверджуватися письмовою довідкою діючого постачальника або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків.

 

Перелік належним чином завірених копій документів, необхідних для укладання договору:

 • Копія Статуту та зміни до Статуту, зареєстровані в установленому порядку;
 • Витяг з Єдиного державного реєстру юридичної особи (фізичної особи-підприємця) або копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичної особи (фізичної особи-підприємця);
 • Протокольне рішення учасників (засновників, акціонерів, власників) про призначення директора та/або особи, яка підписує договір, наказ про призначення керівника та/або особи, яка підписує договір, довіреність (згідно статутних документів);
 • Копія балансу споживача за останній звітний період або довідку про вартість чистих активів станом на кінець кварталу, що передує кварталу укладення договору на постачання природного газу – для споживачів у формі товариства з обмеженою відповідальністю чи додатковою відповідальністю;
 • Рішення загальних зборів учасників/одноособового учасника про надання згоди на вчинення значного правочину у разі перевищення вартості обсягу природного газу, запланованого до постачання протягом року за всіма договорами із споживачем, 50% вартості чистих активів споживача за даними наданої звітності – для споживачів у формі товариства з обмеженою відповідальністю чи додатковою відповідальністю;
 • Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, за відсутності такого свідоцтва, у випадку передбаченому законодавством, лист у довільний формі, що підтверджує вказані обставини за підписом керівника;
 • Копія документу, яким визначено право власності чи користування на об’єкт споживача;
 • Копії ліцензій, або інших дозвільних документів, у випадках передбачених законом.

 

Документи, наведені в Переліку, завіряються підписом керівника споживача або уповноваженою особою, що підтверджується довіреністю, та печаткою підприємства.Довіреність уповноваженої особи та довідка діючого постачальника мають бути надані в оригіналі.

Документи, які містять інформацію іноземними мовами повинні бути перекладені українською або російською мовами, завірені нотаріально або офіційним перекладачем.

У випадку закінчення строку дії ліцензії, або іншого дозвільного документу до закінчення строку дії договору, копія цих документів надається одразу після їх отримання споживачем.

Документи зазначені в цьому пункті можуть не вимагатися, або вимагатися частково у разі укладання декількох договорів з одним споживачем протягом 3 місяців і лише у випадку, коли споживач листом підтвердив відсутність внесення змін до перелічених документів.

Вказаний перелік документів є орієнтовним. У разі виникнення необхідності у наданні додаткових документів, вони можуть бути витребувані ТОВ «ФПК «РЕСУРСГРУП» у споживача додатково.

Ціна на природний газ на липень 2020 року складає —  3600 грн. з ПДВ
*Ціна розраховується індивідально, залежить від обсягів і строків оплати

Для уточнення і визначення остаточної ціни природного газу та/або отримання комерційної пропозиції просимо Вас звернутися до нашого співробітника за офіційною електронною адресою gas@r-g.com.ua

Законодавство, яким регулюються відносини сторін за договором постачання природного газу:

Закони України:

 

Акти Кабінету Міністрів України:

 

Акти НКРЕКП:

 

Акти міністерств та відомств:

Способи досудового врегулювання спорів зі споживачами:

 • Спірні питання між споживачем і постачальником щодо постачання природного газу, оплати послуг постачальника, відшкодування збитків тощо мають вирішуватися в досудовому порядку шляхом переговорів.
 • Для вирішення спорів в досудовому порядку споживачу слід звернутись до ТОВ «ФПК «РЕСУРСГРУП» в письмовому вигляді з поясненням суті спірних питань.
 • Постачальник розглядає всі скарги, отримані від споживачів, протягом одного місяця з дня отримання звернення споживача та повідомляє про результати їх розгляду. У разі можливості буде запропоновано призначити час та місце проведення переговорів.
 • Споживач та постачальник не обмежуються в праві звернутися до Регулятора чи його територіальних підрозділів за відповідними роз’ясненнями щодо застосування Правил постачання природного газу та правовідносин на ринку природного газу.
 • У разі не вирішення питання постачальником, споживач може звернутися до Регулятора – Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП): 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19, тел. (044) 204-48-27; е-mail: box@nerc.gov.ua, офіційний інтернет-сайт НКРЕКП: http://www.nerc.gov.ua.
 • Врегулювання суперечок Регулятором або його територіальним підрозділом здійснюється відповідно до затвердженого Регулятором порядку. Звернення до регулятора або його територіального підрозділу не позбавляє сторони права на вирішення спору в судовому порядку.
 • У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, спір може бути передано на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.
 • Поштова адреса для письмових звернень: 01001, а/с В 520, Київ 1
 • Заступник начальника відділу з постачання природного газу та електричної енергії: Зорова Марія — gas@r-g.com.ua
 • Режим роботи: понеділок-п’ятниця з 9:00 до 18:00
 • Контактний телефон: +38 044 390 80 91.

Фінансова звітність та звітність, що подається до НКРЕКП:
Звіт про фінансовий стан та фінансові результати за 2018 р.
Звіт про фінансовий стан та фінансові результати за 9 місяців 2019 р.
Звіт про фінансовий стан та фінансові результати за 2019 р.
Звіт про фінансовий стан та фінансові результати за І квартал 2020 р.
Звітність за ліцензованим видом діяльності ІІ квартал 2019р.
Звітність за ліцензованим видом діяльності ІV квартал 2019р.
Звітність за ліцензованим видом діяльності І квартал 2020р.
Звітність за ліцензованим видом діяльності ІІ квартал 2020р.
Додатки до мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу за ІII квартал 2019р.
Додатки до мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу за ІV квартал 2019р.
Додатки до мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу за 2019р.
Додатки до мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу за І квартал 2020р.

Адреса та режим роботи юридичного відділу:
01004, Україна, м Київ, вул. Червоноармійська/Басейна, 1-3 / 2 літ. «А»
Понеділок — п’ятниця з 09:00 до 18:00
Контактний телефон: +380 44 390 8091

+380 44 390 9091

info@r-g.com.ua

01004, Україна, м Київ, вул. Червоноармійська/Басейна, 1-3 / 2 літ. «А»

Режим роботи:

Робочі дні:

Понеділок — П’ятниця з 9-00 до 18-00;
Вихідні дні: Субота — Неділя, святкові дні.

©  RESOURCEGROUP 2018.