Газ

RESOURCEGROUP є одним із стабільних, що динамічно розвиваються перспективних постачальників на оптових ринках природного газу та скрапленого вуглеводневого газу в Україні, країнах СНД і Європи.

Продукція, що поставляється відповідає всім вимогам державних та міжнародних стандартів, що підтверджується сертифікатами відповідності і якості.

RESOURCEGROUP здійснює трейдингові операції в енергетичній сфері і пропонує побудову довгострокових, довірчих відносин з партнерами компанії.

Загальні умови постачання:

 • Правові засади функціонування ринку природного газу України визначає Закон України «Про ринок природного газу». Взаємовідносини між постачальником та споживачем регулюються «Правилами постачання природного газу» (далі – Правила) та договору постачання природного газу.
 • Для отримання послуги постачання природного газу, споживач має укласти договір з Оператором ГРМ (якщо його об’єкт приєднаний до газорозподільної системи) чи оператором ГТС.
 • Постачання природного газу здійснюється на підставі договору постачання за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених Законом України «Про ринок природного газу».
 • Постачання природного газу споживачу здійснюється на підставі договору постачання природного газу між постачальником та споживачем, який укладається відповідно до вимог Правил.
 • Відсутність у споживача простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником (за його наявності), що має підтверджуватися письмовою довідкою діючого постачальника або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків.

 

Перелік належним чином завірених копій документів, необхідних для укладання договору:

 • Копія Статуту та зміни до Статуту, зареєстровані в установленому порядку;
 • Витяг з Єдиного державного реєстру юридичної особи (фізичної особи-підприємця) або копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичної особи (фізичної особи-підприємця);
 • Протокольне рішення учасників (засновників, акціонерів, власників) про призначення директора та/або особи, яка підписує договір, наказ про призначення керівника та/або особи, яка підписує договір, довіреність (згідно статутних документів);
 • Копія балансу споживача за останній звітний період або довідку про вартість чистих активів станом на кінець кварталу, що передує кварталу укладення договору на постачання природного газу – для споживачів у формі товариства з обмеженою відповідальністю чи додатковою відповідальністю;
 • Рішення загальних зборів учасників/одноособового учасника про надання згоди на вчинення значного правочину у разі перевищення вартості обсягу природного газу, запланованого до постачання протягом року за всіма договорами із споживачем, 50% вартості чистих активів споживача за даними наданої звітності – для споживачів у формі товариства з обмеженою відповідальністю чи додатковою відповідальністю;
 • Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, за відсутності такого свідоцтва, у випадку передбаченому законодавством, лист у довільний формі, що підтверджує вказані обставини за підписом керівника;
 • Копія документу, яким визначено право власності чи користування на об’єкт споживача;
 • Копії ліцензій, або інших дозвільних документів, у випадках передбачених законом.

 

Документи, наведені в Переліку, завіряються підписом керівника споживача або уповноваженою особою, що підтверджується довіреністю, та печаткою підприємства.Довіреність уповноваженої особи та довідка діючого постачальника мають бути надані в оригіналі.

Документи, які містять інформацію іноземними мовами повинні бути перекладені українською або російською мовами, завірені нотаріально або офіційним перекладачем.

У випадку закінчення строку дії ліцензії, або іншого дозвільного документу до закінчення строку дії договору, копія цих документів надається одразу після їх отримання споживачем.

Документи зазначені в цьому пункті можуть не вимагатися, або вимагатися частково у разі укладання декількох договорів з одним споживачем протягом 3 місяців і лише у випадку, коли споживач листом підтвердив відсутність внесення змін до перелічених документів.

Вказаний перелік документів є орієнтовним. У разі виникнення необхідності у наданні додаткових документів, вони можуть бути витребувані ТОВ «ФПК «РЕСУРСГРУП» у споживача додатково.

Законодавство, яким регулюються відносини сторін за договором постачання природного газу:

Закони України:

 

Акти Кабінету Міністрів України:

 

Акти НКРЕКП:

 

Акти міністерств та відомств:

Способи досудового врегулювання спорів зі споживачами:

 • Спірні питання між споживачем і постачальником щодо постачання природного газу, оплати послуг постачальника, відшкодування збитків тощо мають вирішуватися в досудовому порядку шляхом переговорів.
 • Для вирішення спорів в досудовому порядку споживачу слід звернутись до ТОВ «ФПК «РЕСУРСГРУП» в письмовому вигляді з поясненням суті спірних питань.
 • Постачальник розглядає всі скарги, отримані від споживачів, протягом одного місяця з дня отримання звернення споживача та повідомляє про результати їх розгляду. У разі можливості буде запропоновано призначити час та місце проведення переговорів.
 • Споживач та постачальник не обмежуються в праві звернутися до Регулятора чи його територіальних підрозділів за відповідними роз’ясненнями щодо застосування Правил постачання природного газу та правовідносин на ринку природного газу.
 • У разі не вирішення питання постачальником, споживач може звернутися до Регулятора – Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП): 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19, тел. (044) 204-48-27; е-mail: box@nerc.gov.ua, офіційний інтернет-сайт НКРЕКП: http://www.nerc.gov.ua.
 • Врегулювання суперечок Регулятором або його територіальним підрозділом здійснюється відповідно до затвердженого Регулятором порядку. Звернення до регулятора або його територіального підрозділу не позбавляє сторони права на вирішення спору в судовому порядку.
 • У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, спір може бути передано на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.
 • Поштова адреса для письмових звернень: 01024, м. Київ, вул. Червоноармійська/Басейна, 1-3/2 літ. «А», ТОВ «ФПК «РЕСУРСГРУП».
 • Режим роботи: понеділок-п’ятниця з 9:00 до 18:00
 • Контактний телефон: +38 044 390 80 91.

+380 44 390 9091

info@r-g.com.ua

01004, Україна, м Київ, вул. Червоноармійська/Басейна, 1-3 / 2 літ. «А»

Режим роботи:

Робочі дні:

Понеділок — П’ятниця з 9-00 до 18-00;
Вихідні дні: Субота — Неділя, святкові дні.

©  RESOURCEGROUP 2018.